HTA ÎN SARCINA – CAUZĂ DE PREMATURITATE IATROGENĂ

HTA ÎN SARCINA – CAUZĂ DE PREMATURITATE IATROGENĂ

Cristina Vasiliu, Veronica Stanciu, Gabriela Danileţ, Oana Vişan

Clinica de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti
Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila” Bucureşti

 

Rezumat

       În ultimii ani s-a constatat o creştere a prematurităţii datorată naşterilor premature iatrogene. Una din cauzele de prematuritate iatrogenă o reprezintă preeclampsia ca formă severă a HTA în sarcină. Lucrarea urmăreşte să identifice ponderea naşterilor premature datorate preeclampsiei din totalul naşterilor premature şi să analizeze prognosticul nou-născuţilor proveniţi din aceste naşteri. Este un studiu retrospectiv, pe o durată de 2 ani care analizează cazurile de prematuritate iatrogenă indusă de HTA în sarcină. Din totalul de 6788 de naşteri înregistrate în perioada studiată, 676 au fost naşteri premature reprezentând 10%. Au fost analizate caracteristicile lotului de naşteri premature iatrogene prin preeclampsie. Un procent important din nou-născuţi au avut vârste gestaţionale între 34-36 săptămâni şi au cântărit peste 1500g la naştere. Cazurile de prematuritate extremă au fost puţine, sub 8% din cazuri. Se constată un procent redus de cazuri cu indice Apgar la 1 minut de la naştere sub 5. Majoritatea nou-născuţilor nu au avut patologie. Patologia cea mai frecventă a fost cea respiratorie. S-au înregistrat 2 cazuri de deces neonatal. Există încă puţine date în literatură care să ghideze  conduita optimă în aceste cazuri de prematuritate indusă iatrogen.  De aceea este necesară o evaluare individuală a fiecărui caz pentru a pune în balanţă riscurile pe care  le implică continuarea sarcinii atât pentru mamă cât şi pentru făt, comparativ cu riscurile prematurităţii şi a morbidităţilor asociate.

      

AbstractHypertension in pregnancy- Cause of iatrogen preterm birth

In the recent years the iatrogenic preterm birth increased. One of the causes is preeclampsia. The study tries to asses the rate of preterm birth due to this pathology and the neonatal prognosis in these cases. It is a 2 years retrospective study. There were 6788 birth in this period, 676 of them being preterm births (10%). We analised the caracteristics of the preterm births medically induced for preeclampsia. An important percentage of new-borns were late preterm gestations (34-36 weeks) and had more than 1500g weight. Early premature cases represented only 8% . Most of the new borns had an Apgar score at birth, above 5. The majority of these infants had no pathology at birth. The dominant pathology registered was respiratory. There were 2 cases of neonatal death. In the literature there are few data to guide optimal management for medically induced prematur delivery. An individual assessment must be made in each case to weigh the risks that pregnancy continuation poses for the mother and fetus with the risks of prematurity and its associated morbidities.
Keywords: hypertension, preterm birth, iatrogen



Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!