HISTERECTOMIA RADICALĂ LAPAROSCOPICĂ VERSUS HISTERECTOMIA RADICALĂ CLASICĂ STUDIU COMPARATIV AL COMPLICAŢIILOR ŞI AL CALITĂŢII VIEŢII LA PACIENTELE CU CANCER DE COL ÎN STADIU INCIPIENT

HISTERECTOMIA RADICALĂ LAPAROSCOPICĂ VERSUS HISTERECTOMIA RADICALĂ CLASICĂ STUDIU COMPARATIV AL COMPLICAŢIILOR ŞI AL CALITĂŢII VIEŢII LA PACIENTELE CU CANCER DE COL ÎN STADIU INCIPIENT

P. Stanciu*, Diana Maria Anastasiu*, Miriam Ionescu*, S. Pantea**, M. Craina*, D. Anastasiu*

* Departamentul de Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie şi Puericultură, Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
** Departamentul de Chirurgie II, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

 

Rezumat

Obiectivul acestei lucrări este de a evalua rezultatele perioperatorii şi de a compara intensitatea durerii şi calitatea vieţii în cazul histerectomiei radicale laparoscopice vs. histerectomia radicală abdominală. Am realizat un studiu retrospectiv din ianuarie 2011 până în ianuarie 2014, în care am inclus 76 de paciente diagnosticate cu cancer de col uterin stadiul IA2-IB. Acestea au fost împărţite într-un grup de 31 paciente la care s-a practicat histerectomie radicală laparoscopică şi alt grup de 45 de paciente la care s-a practicat histerectomie radicală abdominală.

Durerea postoperatorie a fost măsurată pe o scară numerică de la 1 la 5, la 8 ore şi în prima zi postoperator iar indicele de calitate al vieţii a fost evaluat după completarea chestionarului de calitate a vieţii la controlul de 6 luni postoperator. La grupul la care intervenţia s-a efectuat pe cale laparoscopică scorul durerii a fost semnificativ mai mic, iar indicele de calitate al vieţii a fost superior grupului la care intervenţia s-a efectuat pe cale abdominală. Complicaţiile peri şi post operatorii au fost asemănătoare în ambele grupuri de studiu. În concluzie, chirurgia laparoscopică a devenit un standard pentru mulţi chirurgi, iar abordarea laparoscopică a neoplaziilor genitale tinde să devină din ce în ce mai frecventă, totodată ducând la îmbunătăţirea confortului pacientelor şi a calităţii vieţii acestora.

 

Abstract: Laparoscopic radical hysterectomy vs. classical radical hysterectomy.
Comparative study of complications and quality of life in patients with early stage cervical cancer

The objective of this paper is to evaluate the perioperative results and to compare the intensity of pain and quality of life for laparoscopic radical hysterectomy vs. abdominal radical hysterectomy. We conducted a retrospective study from January 2011 to January 2014 , in which we included 76 patients diagnosed with cervical cancer stage IA2 –IB. These were divided into a group of 31 patients who underwent laparoscopic radical hysterectomy and other group of 45 patients who underwent abdominal radical hysterectomy. Postoperative pain was measured on a numerical scale from 1 to 5, at 8 hours and in the first postoperative day and the index quality of life was assessed by the questionnaire of quality of life at 6 months postoperatively control. In the laparoscopy group, the pain score was significantly lower and the quality of life index was higher than in the abdominal route group. Peri and postoperative complications were similar in both study groups. In conclusion, laparoscopic surgery has become a standard for many surgeons and laparoscopic approach of genital neoplasia tends to become increasingly more frequent, while resulting in improved comfort for patients and their quality of life.

Keywords: cervical cancer, radical hysterectomy, lymphadenectomy, laparoscopy.

 

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!