HIPERTENSIUNEA INDUSĂ DE SARCINĂ ÎN MATERIALUL CLINICII DE OBSTSTERICĂ ŞI GINECOLOGIE NR. I. TG-MUREŞ ÎN ANII 2012-13

HIPERTENSIUNEA INDUSĂ DE SARCINĂ ÎN MATERIALUL CLINICII DE OBSTSTERICĂ ŞI GINECOLOGIE NR. I. TG-MUREŞ ÎN ANII 2012-13

B. Szabó*, Manuela Cucerea**, Katalin Bereczki*

*Clinica OG nr. I Tg-Mureş,
** Clinica de Neonatologie nr. I Tg-Mureş

 

Rezumat

Introducere: Hipertensiunea arterială apare în cca. 1-5% din sarcini, fiind a doua cauză cea mai frecventă de mortalitate maternă în ţările industrializate. În multe cazuri în ciuda tratamentului medicamentos instituit hipertensiunea evoluează către complicaţii serioase şi unica soluţie rămâne terminarea sarcinii.
Material şi metodă:A fost studiată patologia hipertensiunii arteriale asociată sarcinii în cazuistica Clinicii OG. I. Tg-M. din anii 2012-13.
Rezultate: HTA asociată sarcinii reprezintă 4,78% din cazuistica obstetricală a clinicii. 21,9% din cazuri apar înainte de 34 săptămâni de gestaţie. Această patologie reprezintă 11,33% dintre cauzele prematurităţii la nou născut. În  66,42% terminarea naşterii s-a făcut prin operaţie cezariană. Nou născuţii rezultaţi din aceste sarcini în 24,08% au necesitat îngrijiri de terapie intensivă neonatală, iar mortalitatea perinatală a fost de 7,3%.
Concluzii: HTA asociată sarcinii reprezintă o patologie importantă din cazuistica clinicii, fiind o cauză importantă de creşterea numărului de operaţii cezariene, fiind totodată şi un factor important de prematuritate şi de mortalitate perinatală.

      

Abstract Pregnancy-induced hypertension in Obstetrics and Gynecology Clinic no. I.  from Tg. Mureş during 2012-13.

Introduction: Arterial hypertension occurs in about 1-5% of pregnancies and is the second most common cause of maternal mortality in industrialized countries. In many cases, despite medical treatment established hypertension progressing to serious complications and pregnancy termination remains the only solution.
Methods: It was studied the pathology of hypertension associated with pregnancy in the casuistry of the Obstetrics and Gynecology Clinic No. I. Tîrgu-Mureş in the years 2012-2013.
Results: Arterial hypertension associated with pregnancy represents 4.78% the obstetrical casuistry of the clinic. 21.9% of cases occur before 34 weeks of gestation. This pathology represents 11.33% of the causes of prematurity in the newborn. In 66.42% termination of births was done by caesarean section. Infants resulting from these pregnancies in 24.08% have required neonatal intensive care and the perinatal mortality was 7.3%.  
Conclusions: Arterial hypertension associated with pregnancy represents an important pathology of the clinic casuistry, is a major cause of the increasing number of caesarean sections, being also an important factor for prematurity and perinatal mortality.  
Keywords: Pregnancy induced hypertension, delivrey, caesarean sectionVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!