GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING GYNECOLOGIC CANCERS DURING PREGNANCY

GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING GYNECOLOGIC CANCERS DURING PREGNANCY

I. Goidescu*,**D.T. Eniu***, F. Stamatian*,**

*Department of Obstetrics and Gynecology I, University of Medicine and Pharmacy ‘Iuliu Haţieganu’, Cluj-Napoca, Romania
** Imogen – Centre of Advanced Research Studies, Cluj-Napoca, Romania
***Department of Surgical Oncology, “Ion Kiricuţă” Cancer Center, University of Medicine and Pharmacy ‘Iuliu Haţieganu’, Cluj-Napoca, Romania

 

 

Rezumat: Consideraţii generale despre cancerele ginecologice în sarcină

Diagnosticul de cancer în sarcină în ultimii ani a cunoscut o creştere continuă, acest lucru datorându-se şi amânării primei sarcini din considerente sociale şi profesionale. Cancerele ginecologice sunt cele mai frecvente afecţiuni maligne diagnosticate în sarcină, iar prin localizarea acestora şi impactul tratamentului asupra fertilităţii devin o problemă foarte importantă.
Dacă în trecut în momentul diagnosticării unei forme de cancer în sarcină recomandarea era de avort terapeutic şi începerea tratamentului oncologic, în prezent există o tendinţă tot mai mare de a ţine cont de dorinţa pacientei şi păstrarea a sarcinii dacă este posibil.
Tratamenul cancerului în sarcină este o provocare terapeutică, datorită necesităţii unei echipe multidisciplinare şi a lipsei de informaţii sau a datelor contradictorii privind impactul tratamentului asupra dezvoltării embrio-fetale.

      

Abstract 

The diagnosis of cancer during pregnancy in the past years has experienced a continuous growth and this is due to the postponement of the first pregnancy,because of the social and professional considerations. Gynecologic cancers are the most common malignancies diagnosed during pregnancy, and by their location and the impact of their treatment on fertility are becoming a very important issue.
While in the past dacades the diagnosis of cancer during pregnancy was equivalent with therapeutic abortion and starting the oncological treatment,nowadays there is an increasing trend to take into account the patient’s desire and maintain the pregnancy if possible.
The treatment of cancer during pregnancy is a therapeutic challenge because of the necessity of a multidisciplinary team and the lack of information or conflicting data regarding the impact of treatment on embryo-fetal development.
Keywords: Cancer, chimioterapie, sarcină

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!