FIRST TRIMESTER DIAGNOSTIC ACCURACY OF A TWO-DIMENSIONAL SIMPLIFIED ULTRASOUND TECHNIQUE IN CONGENITAL HEART DISEASES AND GREAT ARTERIES ANOMALIES

FIRST TRIMESTER DIAGNOSTIC ACCURACY OF A TWO-DIMENSIONAL SIMPLIFIED ULTRASOUND TECHNIQUE IN CONGENITAL HEART DISEASES AND GREAT ARTERIES ANOMALIES

Ştefania Tudorache*, Anda Ungureanu**, Roxana Cristina Drăguşin*,
Florea Maria Şorop*, Monica Laura Cara*, D. G. Iliescu*

* Department of Obstetrics and Gynaecology, Prenatal Diagnostic Unit, University of Medicine
and Pharmacy, University Emergency County Hospital, Craiova, Romania.
** Pediatric Cardiology Department, University Emergency County Hospital, Craiova, Romania

 Rezumat: Acurateţea examinării ecografice 2D în primul trimestru, folosind o tehnică simplificată, în detecţia anomaliilor congenitale cardiace şi a anomaliilor de vase mari

     Obiective Stabilirea acurateţei în detecţia anomaliilor cardiace congenitale, în populaţia neselectată, dacă se foloseşte o metodă simplificată, standard, de ecografie convenţională 2D.
Material şi metodă Acesta este un studiu prospectiv, desfăşurat într-un singur centru, în cadrul unui program de screening pentru aneuploidii. Au fost stocate videoclipuri digitale, în duplex (2D şi 2Dcolor), dintr-o incidenă oblic-laterală, dinspre umărul drept fetal. Am folosit ca metode standard de referinţă reexaminarea în echipe multidisciplinare, examenul anatomo-patologic şi reexaminarea ecografică ulterioară.
Rezultate Într-o serie de 3240 de feţi, ecografia 2D pozitivă a detectat anomaliile cardiace congenitale, atât majore, cât şi minore, cu o acurateţe ridicată (specificitate 99.9%). Positive likelihood ratios (PLs) au fost de 775.92 pentru anomaliile majore, şi de 321.78 pentru anomaliile cardiace minore. Sensibilitatea a fost mai mică pentru defectele minore (33.3%) faţă de cele majore (80.8%), iar valorile predictiv pozitive au fost diferite (57.14% faă de 87.5%).
Concluzii Ecografia 2D a devenit o metodă de acurateţe în screeningul anomaliilor cardiace şi a anomaliilor de vase mari la sfârşitul trimestrului I de sarcină. Metoda standard descrisă este rapidă, şi are potenţialul de a îmbunătăţi ratele de detecţie, prin scăderea dependenţei de operator şi prin eliminarea dependenţei de poziţia fetală, cele mai importante două explicaţii pentru diagnosticul tardiv


Abstract:

Objectives To assess the accuracy of a simplified standard first-trimester (FT) conventional two-dimensional ultrasound (2DUS) examination protocol in detecting congenital heart diseases (CHDs) in an unselected population.
Methods This is a single center prospective study, performed in a FT screening for aneuploidies program. We stored the cardiac sweep digital video clips, in duplex two-dimensional/two dimensional color, from an oblique lateral insonation from the right shoulder. We used 2DUS re-examination by a team of specialists, pathological examination, and subsequent re-examination as the reference standard methods.
Results In 3240 fetuses, positive 2DUS diagnosed both major and minor CHDs with high accuracy (specificity 99.9%). Positive likelihood ratios were 775.92 for major and 321.78 for minor heart anomalies. Sensitivity was lower for minor defects than for major CHDs (33.3% vs 80.8%) with discrepancies between positive predictive values (57.14% vs 87.5%).
Conclusions 2DUS is a highly accurate tool for CHDs and great arteries anomalies screening in late FT. Using a standardized and low time-consuming technique will probably raise detection rates, by lowering the operator-dependency and by eliminating the fetal position-dependency, two main reasons for delayed diagnosis of CHDs.

 Descarca articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!