FACTORI PRENATALI DE PROGNOSTIC AL EVOLUTIEI NEUROLOGICE NEONATALE ÎN RESTRICŢIA DE CRESTERE INTRAUTERINĂ

FACTORI PRENATALI DE PROGNOSTIC AL EVOLUTIEI NEUROLOGICE NEONATALE ÎN RESTRICŢIA DE CRESTERE INTRAUTERINĂ

Simona Constantinescu*, Margareta Denes**, R. Vladareanu**

* Spitalul Universitar De Urgenţă Elias – Secţia de Neonatologie
** Spitalul Universitar De Urgenţă Elias –Clinica de Obstetrică – Ginecologie

 

Rezumat

       Restricţia de creştere intrauterină (RCIU) reprezintă cea de-a doua cauză de mortalitate perinatală după prematuritate, iar atunci când acestea se asociază rata de mortalitate cre’te de 6-10 ori. Morbiditatea perinatală rezultă de obicei din aciunea sinergică prematuritate – RCIU, dar se cunoa’te faptul că nou-născutul cu RCIU, de’i născut la termen are risc crescut pentru asfixie neonatală, adaptare circulatorie ineficientă, decompensări pe termen scurt, dar si afectare pe termen lung a diverselor aparate ‘i sisteme.
       Diversele metode de evaluare prenatala a fătului cu RCIU îşi propun mai recent nu doar depistarea suferinţei fetale, ci mai ales stabilirea unor relaţii între modificările acestor parametrii prenatali şi consecinţele neurologicepostnatale. Astfel, scopul celor mai recente studii clinice este stabilirea acestor corelaţii între modificărilor anumitor parametrii de evaluare prenatală(e.g. parametrii Doppler, scorul biofizic) şi gradul de afectare neurologică a fătului în perioada neonatală, dar şi ulterior pe termen mediu şi lung. Odată stabilite acest gen de corelaţii, vor putea fi elaboraţi cu certitudine factorii antenatali de prognostic neurologic în sarcina cu RCIU.

 

Abstract – Prenatal fetal parameters and the postantal neurological outcomes at IUGR fetuses

       Intrauterine growth restriction (IUGR) represents the second cause of perinatal mortality after prematurity, and when these two conditions are associated the mortality raises up to 6 to 10 times. Perinatal morbidities are usually the consequences of the association IUGR-prematurity, but it is well known that even delivered at term, the restricted fetus has high risk for neonatalaxfisia, inefficient circulatory adaptation, short term decompensation, but also long term outcomes in different organs and their function.
       Most of prenatal evaluation methods of IUGR fetus are ment not just to diagnose fetal distress, but to establish a relationship between abnormal parameters and the postnatal neurological outcomes. So, the aim of the most recent studies is to establish this correlation between abnormal prenatal fetal parameters (Doppler measurements, biophysical profile score) and the severity of neurological outcomes during neonatal period, as well as later in childhood. Once established these correlations, we will be able to elaborate with certainty the neurological antenatal prognostic factors in IUGR pregnancy .

Keywords: IUGR, postnatal neurological outcomesVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!