FACTORI DE RISC PRENATALI SI FACTORI DE RISC

FACTORI DE RISC PRENATALI SI FACTORI DE RISC

Liliana Novac*, Dana Oprescu**, Mihaela Niculescu*** ,R. Cãpitãnescu*, N Cernea*, Stefania Tudorache*

* Disciplina Obstetricã Ginecologie, UMF Craiova
** IOMC Polizu, Bucureşti
*** Disciplina Anatomie, UMF Craiova
****Clinica OG I, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Rezumat
     Studiile au constatat cã în 90% din cazuri, encefalopatia neonatalã nu este determinatã de hipoxia intrapartum. Sunt evidenţiate o serie de criterii esenţiale si criterii nespecifice care definesc hipoxia acutã intrapartum, dar şi factori care sugereazã alte cauze decât hipoxia intrapartum.
    Am încercat sã selectãm şi o serie de factori caracteristici pentru perioada de preconcepţie şi pentru perioada antepartum consideraţi ca potenţiali factori de risc în apariţia encefalopatiei neonatale. Introducerea monitorizãrii electronice a fãtului în travaliu a dus la decelarea precoce a suferinţei fetale dar s-a constatat ulterior cã nu s-a modificat cu mult incidenţa encefalopatiei neonatale şi astfel s-a ajuns la ipoteza cã probabil leziunile cerebrale se produc antepartum , fiind rezultatul unui complex multifactorial şi care de cele mai multe ori care nu poate fi prevenit.

Abstract
     Clinical studies have proven that in 90% of the cases neonatal encephalopathy is not triggered by intrapartum hypoxia. A number of essential criteria as well as non specific one, defining severe intrapartum hypoxia are emphasized, but also elements sugesting causes other than intrapartum hypoxia.
    It has tried selection of a series of specific factors to the preconception and antepartum period considered as potential risk factors for neonatal encephalopathy. The introduction of electronic monitoring of the fetus during labor, provided the means for on early detection of fetal distress, but it was later concluded that the number of cases of neonatal encephalopathy did not reduce by much, so the hypotesis is that the cerebral damages are produced antepartum by more than one factor and wich usually cannot be foreseen.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!