FACTORI DE RISC AI HEMORAGIEI CEREBRALE

FACTORI DE RISC AI HEMORAGIEI CEREBRALE

Gabriela Zaharie*, F. Stamatian**, Monica Popa*, Tunde Kovacs**, D. Ona**
 
* UMF “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Catedra de Neonatologie
** UMF “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Clinica Obstetrică Ginecologie I

Rezumat
        Hemoragia cerebrală reprezintă un important factor de morbiditate şi mortalitate în perioada neonatală. Obiectivul lucrării îl reprezintă studierea factorilor de risc care contribuie la producerea hemoragiei cerebrale în perioada neonatală. Am efectuat un studiu retrospectiv pe o perioada de 5 ani (1 ianuarie 2001- 31 decembrie 2005), a nou născuţilor diagnosticaţi cu hemoragie cerebrală, internaţi in Serviciul de Neonatologie al Clinicii de Obstetrică Ginecologie I Cluj-Napoca. Lotul de studiu este constituit din 121 nou născuţi diagnosticaţi cu hemoragie cerebrală de diverse forme şi grade din totalul de 9844 nou născuţi internaţi în perioada studiului.

Abstract
        The cerebral haemorrages represent un primordial fact for morbidity and mortality in the neonatal period.We made a retrospective study for a period of 5 years on the newborn which admitted in Neonatology Department of Gynecology I Cluj-Napoca and which was diagnoses with cerebral haemorrage. The study lot include 121 newborn with the cerebral haemorrage. The study group was formed of 121 newborns with cerebral haemorrage. The premature newborns was 95 (78.51%) and 26 (21.49%) was termen new born.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!