EXPULZIA TOTALĂ ŞI PARŢIALĂ A LEIOMIOAMELOR UTERINE POST EMBOLIZAREA ARTERELOR UTERINE

EXPULZIA TOTALĂ ŞI PARŢIALĂ A LEIOMIOAMELOR UTERINE POST EMBOLIZAREA ARTERELOR UTERINE

V. V. Horhoianu, Irina-Adriana Horhoianu
UMF Carol Davila Bucureşti

Rezumat

Acest studiu işi propune să examineze fenomenul expulziei totale sau parţiale leiomiomatoase post emblizarea arterelor uterine pentru uterul fibromatos. Au fost incluse în lot 31 de paciente fiecare fiind evaluată clinic şi paraclinic(serologie, culturi, ecografie) seriat preembolizare şi la 1,30,90 zile postembolizare. Din cele 31 paciente doar 3 a prezentat expulzie fibromatoasă-2 parţială, 1 totală. În urma interpretării datelor au fost trase următoarele concluzii: Expulzia leiomiomatoasă se produce predominant pentru fibroamele submucoase +/- pediculate  şi intramurale ce deformează cavitatea.  Acest fenomen variază cu dimensiunea şi vascularizaţia fibroamelor.Leiomioamele de dimensiui reduse se elimină predominant asimptomatic şi fără complicaţii asociate. Expulzia poate apărea la un interval foarte variabil de timp, fiind imperios necesară urmărirea  atentă a pacientei. În concluzie expulzia post embolizare a leiomiomului poate fi considerată o metodă neinvazivă de tratament cu restitutio ad integrum atâta timp cât este riguros controlată.

 

Abstract – Total and partial expulsion of uterine leiomioma post uterine artery embolisation

The purpose of this study is to examine the partial and total expulsion after uterine artery embolization for leiomioma. From a population of 31 patients, 2 were found to have partial expulsion and one complete expulsion. Each patient  was thoroughly examined – clinically , lab analisys, cultures, ultrasonography. After interpreting the results, the following conclusions were attained:  intramural and submucous+/- pediculated leiomiomas are at a higher risk of expulsion, those with a small volume tend to be asymptomatic and resolve without any complications. Expulsion can occur at various time intervals, making a thorrough follow-up necessary. To conclude leiomioma expulsion after uterine artery embolization is to be considred  a noninvazive treatment method with complete functionality resolution as long as it is well controlled.

Keywords: uterin artery embolisation, leiomiome, fibroma, uterus, necrobiosis

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!