EXPERIENŢA PERSONALĂ ÎN CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ GINECOLOGICĂ ÎN PERIOADA 1997-2013

EXPERIENŢA PERSONALĂ ÎN CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ GINECOLOGICĂ ÎN PERIOADA 1997-2013

A.STRETEAN

*Prof. Univ. Dr. A. Stretean – şef Clinică Obstetrică Ginecologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu

 

Rezumat

       Lucrarea de faţă prezintă experienţa personală a autorului în chirurgia laparoscopică, în perioada 1997-2013 şi constă în efectuarea unui număr de 1217 intervenţii laparoscopice, cuprinzând toată gama de patologie ginecologică abordabilă laparoscopic începând cu sterilizarea chirurgicală şi terminând cu intervenţii de chirurgie laparoscopică avansată ca histerectomii laparoscopice simple sau radicale cu limfadenectomie pelviană.
       Intervenţiile efectuate sunt analizate din punct de vedere al tipurilor de procedee chirugicale aplicate, precum şi prin prisma experienţei personale privind diferenţele şi dificultăţile dintre intervenţiile clasice şi cele laparoscopice.

      

Abstract – Personal experience in gynecologic laparoscopic surgery, during 1997-2013

       This paper presents the author’s personal experience in laparoscopic surgery in the period 1997-2013 and consists in a number of 1217 laparoscopic interventions, including the full range of laparoscopic gynecologic pathology with surgical sterilization starting and ending with advanced laparoscopic surgical interventions like simple or radical laparoscopic hysterectomy with pelvic lymphadenectomy.
       Interventions are analyzed in terms of the types of surgical procedures applied and through the personal experience of the differences and difficulties of traditional and laparoscopic interventions.

Keywords: laparoscopy; personal experience

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!