EXISTĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ PENTRU O HISTERECTOMIE?

EXISTĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ PENTRU O HISTERECTOMIE?

R. Ciortea*, Carmen Laszlo **,C. Porumb*, A. Măluţan*, Carmen Bucuri*, D. Mihu*

* Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca, Disciplina Obstetrică şi Ginecologie
**Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, Clinica Dominic Stanca, Secţia Anestezie Terapie Intensivă

 

Rezumat

Tulburările de statică ale organelor genitale din perioada menopauzei devin clinic evidente în momentul în care procesul de involuţie şi atrofie depăşeşte posibilitatea fiziologică de compensare. Intervenţia chirurgicală la nivelul planşeului pelvin este considerată o procedură cu risc intermediar, cu o rată de mortalitate perioperatorie sub 5%.

Chirurgia destinată femeilor în vârstă trebuie efectuată după identificarea şi evaluarea factorilor ce contribuie la complexitatea îngrijirii perioperatorii, ca rezultat al îmbătrânirii. În statusul de boală al populaţiei geriatrice, medicamentele, starea cognitivă, starea psihologică şi dependenţa funcţională sunt potenţiali factori de risc, care cresc susceptibilitatea pacientului geriatric la rezultate nesatisfăcătoare perioperatorii.
Cazul de faţă subliniază evoluţia favorabilă, sub o atentă şi minuţioasă monitorizare perioperatorie, a unei paciente in vârstă cunoscută cu multiple patologii asociate, după o histerectomie vaginală.

 

Abstract
Static genital disorders during menopause become clinically apparent when the process of involution and atrophy exceeds the physiological posibility of compensation. Surgery of the pelvic floor is considered an intermediate risk procedure with a perioperative mortality rate below 5%.
Surgery for older women should be performed after identifying and assessing factors contributing to the complexity of perioperative care, as a result of aging.. In the geriatric population disease status, medications, cognitive status, functional dependence and psychological status, are potentially risk factors that increase susceptibility of the geriatric patient to unsatisfactory perioperative results.
This case highlights the favorable evolution under a careful and thorough perioperative monitoring of a known elderly patient with multiple pathologies associated, after a vaginal hysterectomy.

Keywords: surgery, older patients, risk factor.

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!