EVALUAREA SUPEROXID – DISMUTAZEI LA NOU NĂSCUTUL PREMATUR

EVALUAREA SUPEROXID – DISMUTAZEI LA NOU NĂSCUTUL PREMATUR

Melinda Mátyás*, Gabriela Zaharie*, Cristina Crăciun**, Blaga Ligia*

* Disciplina Neonatologie, UMF „Iuliu Haţieganu” – Cluj-Napoca
** Facultatea de Farmacie, UMF „Iuliu Haţieganu” – Cluj-Napoca

 

 

Rezumat

    Scopul acestui studiu prospectiv a fost evidenţierea deficitului de apărare antioxidativă la nou-născuţii prematuri precum şi studiul influenţei diferitelor patologii asociate prematurităţii asupra capacitaţii de apărare antioxidative.
    Lotul de studiu a fost alcătuit din zece nou-născuţi prematur,cu vârsta gestaţională mai mică de 35 de săptamâni şi diferite patologii asociate,astfel: detresa respiratorie idiopatică, asfixie,restricţie de creştere intrauterină sau hemoragie cerebrală. Lotul martor a fost alcătuit din 10 nou-născuţi la termen sănătoşi.Capacitatea de apărare antioxidativă a fost evaluată prin măsurarea superoxid dismutazei(SOD) .Determinarea superoxid dismutazei s-a realizat prin metoda Winterbourn C C din eritrocite obţinute din sânge recoltat din cordonul ombilical. La nou născuţii prematuri din lotul de studiu valoarea SOD a fost semnificativ mai mică faţă de valoarea acestuia la lotul martor. (p<0.05) Studiul nu a confirmat reducerea capacităţii de apărare antioxidative la pacienţii care aveau ca patologie asociată prematurităţii detresă respiratorie prin deficit de surfactant(SDR) sau asfixie. Dimensiunea lotului fiind redusă sunt necesare studii ulterioare pe loturi mai extinse.

 

Abstract – The superoxide-dismutase assesment in premture newborns

       The aim of our propsective study was to confirm the deficit of enzymatic oxidative defense at the preterm newborns and to follow up the influence of different associated pathology on the oxidative defense. The study group was made up of ten preterm babies, with gestational age less than 35 weeks of gestation and different forms of RDS and asphixia. The control group was represented by 10 healthy term newborns. We measured the SOD level in both groups (Winterbourn C C method.)We determined the SOD in the study cohort on first and third days of life and ,while for control the determination was carried out on day one only. The statistical approach of our data revealed that the SOD level was significantly lower at the newborns from the study group with than at control group. (p<0.05). The study was not able to show that the antioxidative defense is lower at the preterm babies who have different pathologies associated as RDS or asphixia. Due to the limited size of the study cohort they are required extended studies to show the influence of different associated pathology on the oxidative defense.

Keywords: premature, antioxidative defense, superoxide dismutaseVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!