EVALUAREA 4D A COMPORTAMENTULUI FETAL ÎN SARCINA CU RISC CRESCUT

EVALUAREA 4D A COMPORTAMENTULUI FETAL ÎN SARCINA CU RISC CRESCUT

Florentina-Daniela Lebit, R. Vlădăreanu

UMF „Carol Davila”, Spitalul Universitar de Urgenă Elias, Bucureşti

 

Rezumat

Obiective: Urmărirea comportamentului fetal în sarcina normală şi în sarcina cu risc crescut pe parcursul trimestrelor doi şi trei.

Material şi metodă: Studiul a fost făcut pe un lot de 61 de gravide sănătoase şi 135 de gravide cu sarcini cu risc crescut, cu vârste de gestaie cuprinse între 24-38 săptămâni, pe o perioadă de doi ani (ianuarie 2009-decembrie 2010). După examinarea ecografică 4D a unor parametri specifici fiecărui trimestru de sarcină am aplicat scorul neurologic antenatal KANET10. Scorul este considerat normal între 14-20, borderline între 6-13 şi anormal între 0-5.
Rezultate: După aplicarea scorului KANET pe cele două loturi de gravide am constatat diferene semnificative. Cei mai multi feti care au obtinut un scor KANET normal s-au aflat în sarcinile normale, numărul cel mai mare de fei care au obinut un scor borderline au fost fetii cu întârziere de creştere intrauterină (IUGR) şi rezistene crescute pe artera cerebrală medie (ACM), iar cei mai muli feti cu scor KANET anormal au provenit din sarcinile complicate cu ameninare de naştere prematură cu membrane rupte. Pentru calcularea scorului KANET în cele două loturi de gravide am evaluat cantitativ şi calitativ următorii parametri: anteflexia capului, suturi craniene şi circumferina craniană, mişcări ale pleoapelor, expresii faciale, mişcări ale gurii, mişcări izolate ale mâinilor, mişcări izolate ale picioarelor, mişcări compuse mână-faă, mişcări ale degetelor, percepia globală a mişcărilor generale. Fiecare parametru a fost evaluat cu cifre de la 0 la 2. Cu exceptia mişcărilor de anteflexie a capului şi a mişcărilor de clipit, toi parametrii incluşi în calcularea scorului KANET au prezentat diferene semnificative statistic în cele două loturi.
Concluzii: Introducerea în practica medicală a scorului KANET poate fi utilă în identificarea feilor cu risc crescut de a dezvolta o boală neurologică postpartum.

 

Abstract – 4D fetal assessment of behavior in high risk pregnancy

Objectives: Assessment of the fetal behavior in normal and high risk pregnancy during second and third trimesters.
Material and Method: The study group included 61 healthy pregnant women and 135 pregnant women with high risk pregnancy between 24-38 weeks of gestation for a period of two years (January 2009 – December 2010). After 4D ultrasound examination of the specific parameters of each trimester, we applied antenatal neurological score KANET10. Score is considered normal between 14 and 20, borderline between 6 and 13 and abnormal between 0 and 5.
Results: The KANET score have significant differences when applied on the two groups of pregnant women. Most fetuses who obtained normal KANET score were found in normal pregnancies, those who obtained borderline score were fetuses with intrauterine growth restriction (IUGR) with increased resistance index (RI) of middle cerebral artery (ACM) and the fetuses with abnormal KANET score came from pregnancies complicated by threatened preterm delivery with PPROM.In order to calculate the KANET score, we evaluated quantitatively and qualitatively the following parameters in the two groups of pregnant women: isolated head anteflexion, overlapping cranial sutures and head circumference, isolated eye movements, facial expressions, mouthing (grimace and tongue expulsion), isolated hand movements, isolated leg movements, hand to face movements, finger movements and thumb position and gestalt perception of general movements. Each parameter was scored with numbers from 0 to 2. Except head anteflexion and isolated eye movements, all parameters included in the KANET score calculation showed statistically significant differences in the two groups.
Conclusions: The introduction of the KANET score in the clinical practice can identify fetuses with increased risk of developing a neurological disease postpartum.

Keywords: Fetal behavior, KANET score, high risk pregnancy, ultrasound 4D

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!