ELECTIVE SURGICALABORTION: SOCIO-DEMOGRAPHIC INFLUENCES ON DELAYED REQUEST OF UNINTENDED PREGNANCYTERMINATION

ELECTIVE SURGICALABORTION: SOCIO-DEMOGRAPHIC INFLUENCES ON DELAYED REQUEST OF UNINTENDED PREGNANCYTERMINATION

Alexandra Lavinia Cozlea1, Etele Előd Élthes2, Árpád Török2,Reká Santa3, M. E. Capîlna1

1 Department of Obstetrics and Gynecology, Târgu Mures Emergency Clinical County Hospital, Mures County, Romania
2 2nd Department of General Surgery, Târgu Mures Emergency Clinical County Hospital, Mures County, Romania
3 Department of Neonatology, Târgu Mures Emergency Clinical County Hospital, Mures County, Romania

 

Abstract
Objective: To determine the influences of socio-demographic factors on delayed presentation to abortion on demand procedure.
Materials and methods: Was conducted a retrospective analytical study including 997 patients who requested pregnancy termination during 6-14 weeks of gestation from December 2016 to April 2018. Patients were structured in two groups depending on the gestational age (6-9 weeks – 423 patients and 10-14 weeks – 574 patients), being evaluated socio-demographic and background characteristics found in the medical records in relation to early and delayed abortion request.
Results: Analyzing the socio-demographic factors was observed that women < 20 years old presented the earliest to abortion on demand (OR = 0.68), while patients with no occupation presented a delayed request for abortion (OR = 2.12), in contrast with employed women (OR = 0.57). Education assessment showed that patients less educated had a late call for abortion procedure, the latest in women with no education at all (OR = 2.03). Obstetrical background analysis resulted in higher odds for a delayed request in multigravidas with more than 5 previous pregnancies (OR = 3.09), multiparas (OR = 2.27), and abortion history (OR = 1.99).
Conclusion: Abortion on demand is an important public health problem due to the low level of sexual education among women in our country. More detailed further researches in this domain may identify disadvantaged women, targeted policy interventions having potential to reduce the delay for abortion presentation.

 

Rezumat
Obiectiv: Determinarea influentei factorilor socio-demografici asupra prezentării tardive pentru procedura de avort la cerere.
Material si metodă: Un studiu retrospective-analitic incluzând 997 paciente care au solicitat întreruperea sarcinii între 6-14 săptămâni de gestatie a fost desfăsurat în perioada Decembrie 2016 – Aprilie 2018. Au fost alcătuite două grupuri de studiu în functie de vârsta gestatională (6-9 săptămâni – 423 cazuri, 10-14 săptămâni – 574 cazuri), pentru care au fost evaluati factori socio demografici si date privind istoricul medical al pacientelor, în relatie cu momentul tardiv sau precoce de solicitare a avortului.
Rezultate: În urma analizei socio-demografice s-a constatat că pacientele cu vârste < 20 ani au solicitat întreruperea sarcinii cel mai precoce (OR = 0.68), cele fără ocupatie prezentându-se la avortul la cerere tardiv (OR = 2.12), în contrast cu pacientele care au declarat existenta unui loc de muncă (OR = 0.57). Evaluarea nivelului de educatie a dovedit că în cazul pacientelor cu o educatie precară solicitarea avortului este mult mai tardivă, în special în cazul celor fără educatie (OR = 2.03). Analiza istoricului obstetrical al pacientelor a demonstrat sanse mai crescute ca pacientele cu mai mult de 5 sarcini anterioare să neglijeze solicitarea precoce a întreruperii de sarcină (OR = 3.09), aceeasi situatie fiind regăsită si pentru multipare (OR = 2.27), respectiv cazurile cu istoric de avort (OR = 1.99).
Concluzii: Avortul la cerere reprezintă o importantă temă de sănătate publică datorită nivelului redus de educatie sexuală în tara noastră. Studii mai detaliate ar putea pune in lumină grupurile de femei dezavantajate, politicile tintite având potentialul de a reduce ponderea solicitărilor tardive de întrerupere a sarcinii.

 

Cuvinte cheie: sarcină, avort, educatie, ocupatie, tardiv

 

Citeste tot articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!