DUREREA ŞI EMBOLIZAREA ARTERELOR UTERINE PENTRU PATOLOGIA FIBROMATOASĂ

DUREREA ŞI EMBOLIZAREA ARTERELOR UTERINE PENTRU PATOLOGIA FIBROMATOASĂ

Horhoianu IA * ** , Joita D ***, Cartoiu M * **, Dorobat B **, Horhoianu VV * **

* U.M.F.C.D
** Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
***Universitatea Titu Maiorescu

 

Rezumat

       Obiective: În acest articol se doreşte evaluarea simptomelor dureroase pentru o mai bună înţelegere şi tratare a fenomenului.
       Material şi metodă: Datele au fost obţinute în urma efectuării unui studiu prospectiv la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti conţinând 30 de paciente selectate în urma criteriilor de excludere. În urma embolizării pacientele au fost monitorizate atent în ceea ce priveşte simptomele dureroase pe parcursul primelor 24 de ore (internarea în spital) dar şi în urmatoarele 30-90 de zile
       Rezultate: Durerea a fost divizată în 2 etape : acută, cuprinzând primele 24 de ore si cronică, prelungindu-se pe o perioadă de 1 lună maxim. Etapa acută a fost împarţită în funcţie de intensitate şi răspunsul la medicaţie într-o fază de debut şi una de continuare. Intensitatea durerii este gradată de catre pacientă pe o scală de la 0-absentă, la 10-cea mai puternică durere experimentată. În urma analizei detaliate , au fost extrase 3 tipare/caractere de răspuns la medicaţie, împarţind remisiunea dureroasă în corelaţie cu tratamentul administrat: neremisiv, remisiv, în scădere. Fiecare etapă este analizată separat.
       Concluzii: Durerea este un fenomen care se ameliorează per global cu timpul si cu medicaţia administrată Durerea pare a fi influenţată de o serie de factori cum ar fi de exemplu: tipul sau dimensiunea particulelor.

 

Abstract – Pain and uterine artery embolization for fibroid pathology

       Objectives: The purpose of this study is to evaluate the pain associated with embolization for a better understanding and treatment option.
       Material and Methods: All the data was obtianed from a prospective study which took place in our clinic at the Universitary Emergency Hospital Bucharest. Following uterine artery embolization all the patients were carefully monitored regarding pain symptoms during the first 24 hours (hospital admittance) but also for the following 30-90 days.
       Results: Pain was divided into 2 phases: acute, comrpising the first 24 hours and chronic prolonging onto a period of 1 month. The acute phase was divided by pain medication response intro a debut and continuation phase. Pain intensity is graded by the patient on a pain scale of 0- no pain to 10-maximum pain. Following a detalied analysis 3 patterns of pain medication response were obtianed dividing pain remission : unremissive, remissive and descending. Each phase is separately analysed.
       Conclusions: Pain is alleviated with time and medication administered. It seems to be influenced by a series of factors likeparticle type and size.

Keywords: uterine artery embolization, pain response, remissive, unremissive, descending character, acute, chronic phase, medication, flareVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!