DEEP ENDOMETRIOSIS INFILTRATING THE BOWEL: A CONTINUING DEBATE ABOUT THE BEST MANAGEMENT

DEEP ENDOMETRIOSIS INFILTRATING THE BOWEL: A CONTINUING DEBATE ABOUT THE BEST MANAGEMENT

Alexandra Badescu*, Oana Mircea **, T. Irimia**, Szuazanna Bodi***, Alina Boglis***,
L. Puşcaşiu*** ,V. Soldea***

* Department of Obstetrics and Gynecology, University of Medicine and Pharmacy of Târgu
Mureş, Department of Gynecology and Obstetrics, Rouen University Hospital, Rouen
** Department of Department of Obstetrics and Gynecology, University of Medicine and
Pharmacy Carol Davila, Bucharest
*** Department of Department of Obstetrics and Gynecology, University of Medicine and
Pharmacy of Târgu Mureş,
****Department of Thoracic Surgery, National Institute of Pneumology “Marius Nasta”, Bucharest

Rezumat: Endometrioza profunda cu infiltrarea intestinului: o dezbatere continuă cu privire la cel mai bun management

      Endometrioza profundă care infiltrează intestinul este o boală benignă, cu un tablou clinic variabil şi care a generat o dezbatere aprinsă despre managementul optim al acesteia, în ultimii ani.
Obiectiv: Scopul acestui studiu este să investigheze prezenţa şi dispersia endometriozei intestinale şi particularităţile privind abordarea clinică adecvată, respectiv indicaţia actului chirurgical.
Metode : Au fost introduse în studiu paciente internate în cadrul Departamentului de Ginecologie şi Obstetrică, Spitalul Universitar Rouen, Franţa în perioada ianuarie – decembrie 2013, cu simptome algice pelvine legate de endometrioza profundă ; acestea au fost tratate chirurgical prin rezecţii colo-rectale. Preoperator pacientele au completat chestionare care vizează antecedentele personale, simptomele digestive şi gradul de intensitate al durerii.
Rezultate : Au fost incluse în studiu 26 de paciente care reprezintă 6% din totalul pacientelor tratate pentru endometrioză colo-rectală în acest serviciu. Valorile chestionarelor MOS-36, scorul KESS şi GIQLI au fost modificate.
Concluzie : În cazul pacientelor cu endometrioză profunda intestinală, constipaţia ciclică şi tenesmele, sunt cele mai frecvente simptome digestive, care sunt amplificate în perioada menstruală. Tratamentul chirurgical trebuie să ia în considerare principalele caracteristici ale endometriozei profunde digestive şi să evite complicaţiile în relaţie cu managementul chirurgical sever.


Abstract:

Deep endometriosis infiltrating the bowel is a benign condition, with variable clinical symptoms and has generated an interesting debate over the last years about the best management.
Objective: The aim of this study was to assess the presence and spread of the bowel endometriosis and its particularity regarding the appropriate clinical assessment and the debate about the most adequate surgical technique.
Method: Patients referred to the Department of Gynecology and Obstetrics, Rouen University Hospital, France managed by colorectal resection between January and December 2013 presenting pain symptoms related to pelvic endometriosis. Self-questionnaires including clinical history, pain and digestive symptoms were filled in preoperatively.
Results: Twenty-six patients were included in the study. The represent 6% of those patients managed for colorectal endometriosis in this department. The values of the self-questionnaires MOS-36, KESS score and GIQLI score were generally impaired.
Conclusions: In patients with deep endometriosis infiltrating the bowel, cyclic constipation and cyclic defecation pain are the most common digestive complains, that are increased during the menstruation. Surgical treatment should take into consideration the main characteristics of deep endometriosis of the bowel and avoid complications related to the severe surgical management.

Descarca articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!