CONDUITA ÎN SARCINA MULTIPLĂ CU UN FĂT MORT ANTEPARTUM

CONDUITA ÎN SARCINA MULTIPLĂ CU UN FĂT MORT ANTEPARTUM

Preda M*, Preda Gh*, Marinescu B**

* Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Braşov ** Clinica Obstetrică-Ginecologie “Prof. dr. Panait Sîrbu” Bucureşti

 

Rezumat

Creşterea vârstei femeilor gravide şi utilizarea pe scară tot mai largă a tehnicilor de reproducere asistată din ultimii ani, a dus la o creştere a frecvenţei sarcinilor multiple. Aceste sarcini se asociază cu un risc crescut de apariţie a unor complicaţii materne şi fetale. Moartea intrauterină a unui făt nu mai este o raritate, şi determină o creştere a mortalităţii şi morbidităţii fătului supravieţuitor. Moartea intrauterină a unui făt poate duce la moartea celuilalt sau creşte riscul apariţiei la fătul supravieţuitor a unor leziuni cerebrale ischemice/hipoxice. În Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. dr. Panait Sârbu” Bucureşti, în intervalul ianuarie 1997 – decembrie 2006 au fost zece sarcini (5 bicoriale şi 5 monocoriale) complicate cu moartea in utero a unui făt, care a apărut în trimestrul II şi III de sarcină (26-40 săptămâni).

 Moartea intrauterină a unui făt într-o sarcină multiplă este o situaţie clinică complexă pentru care nu există un consens în ceea ce priveşte tratamentul şi pentru care nu există protocoale. Opt paciente au fost tratate conservativ, efectuându-se examinări ultrasonografice seriate (inclusive tehnici Doppler) după diagnosticul morţii unui făt, pentru a evalua starea de bine a fătului supravieţuitor, şi în două cazuri s-a efectuat operaţie cezariană imediat după diagnostic, datorită suferinţei fătului supravieţuitor.
Datele noastre nu confirmă datele din literature de specialitate în ceea ce priveşte riscul crescut de moarte a unui făt în cazul sarcinilor monocoriale comparativ cu cele bicoriale. După experienţa noastră, tratamentul expectativ poate să fie potrivit sub o supraveghere foarte atentă atât a mamei cât şi a fătului supravieţuitor, chiar dacă concluziile definitive sunt limitate datorită numărului mic de cazuri.

 

Abstract – Twin pregnancy with intrauterin death of one twin

Recent increases in maternal age and in the use of assisted reproductive technologies have led to increases in the frequency of multiple pregnancies. Multiple pregnancies are associated with an increased risk in maternal and fetal complications.
Intra-uterine fetal death of one twin is not rare any more, and is associated with an increased mortality and morbidity of the surviving twin. Intrauterine fetal death (IUFD) of one twin, puts the survivor at high risk of intrauterine death or of developing ischemic/hypoxic lesions. Ten pregnancies (5 dichorionic and 5 monochorionic diamniotic) complicated by IUD in the II or III trimester (between 26 weeks and 40 weeks of gestation) were seen at our Clinic during the study period (january 1997 – december 2006). Intrauterine fetal demise of one twin in a multiple gestation is a complex clinical situation, and management is not consensual and suffers from the lack of guideline. Eight patients were managed conservatively, serial ultrasound examination (with the use of Doppler techniques) after the diagnosis of single death being performed for the evaluation of fetal well-being, and two underwent immediate delivery by cesarean section because of the survival fetal distress. Our data do not confirm a trend to a higher risk of IUFD of one fetus in monochorionic twin pregnancies compared to dichorionic ones. In our experience expectant management of single fetal death in twin pregnancies might be appropriate under close surveillance of both, mother and the surviving fetus, even if definitive conclusions are limited by the small number of cases in our study.
Keywords: twin pregnacy, intruaterin fetal deathVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!