CONCORDANŢA DIAGNOSTICULUI PREOPERATOR CU REZULTATELE ANATOMO-PATOLOGICE ÎN DISPLAZIILE COLULUI UTERIN

CONCORDANŢA DIAGNOSTICULUI PREOPERATOR CU REZULTATELE ANATOMO-PATOLOGICE ÎN DISPLAZIILE COLULUI UTERIN

D.Mureşan*,**F. Stamatian*,**P. Cotuţiu**, Apostol Silvana**, Rotar Ioana*,**

* UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Catedra Obstetrică Ginecologie I
**Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, Clinica Obstetrică Ginecologie I

 

Rezumat

       Introducere: Studiul de faţă analizează concordanţa diagnostică a citologiei şi biopsiei fragmentare cu rezultatul histopatologic al conizaţiei în leziunile preinvazive ale colului uterin.
       Material şi metodă: Au fost analizate 178 de cazuri de displazii severe de col internate succesiv in Clinica Ginecologie I Cluj intre 1 ianuarie 2011 si 30 mai 2013.
       Rezultate: Rezultatele studiului arată o sensibilitate de 99,25%, o specificitate de 22.73% şi o rată de fals pozitiv de 20% în diagnosticul CIN II+.
       Discuţii: Aceste valori sunt asemănătoare cu cele din metaanalizele recente. Aceste valori pot fi ameliorate prin utilizarea unor protocoale consecvente de diagnostic care să cuprindă examenul citologic, colposcopia, biopsia zonei de transformare şi determinarea HPV high risk in cazurile incerte. Diagnosticul prin rezecţie cu ansa diatermicş are aceeaşi valoare diagnostică cu biopsia fragmentară cu pensa.
       O imagine mai completă a evoluţiei leziunilor cervicale preinvazive şi a eficienţei diagnosticului şi tratamentului acestora ar fi posibilă dacă ar exista un registru naţional de patologie cervicală preinvazivă, măcar pentru cazurile de displazie severă (CIN 2, CIN 3 si CIS).

 

Abstract – The preoperative diagnosis concordance with anatomopathological results in cervical dysplasia

       Aim: The present study analyses the concordance between cervical diagnostic cytology and fragmentary biopsy on one hand and the result of the pathological specimen in patients with preinvasive cervical disease.
       Material and method: One hundred and seventy eight patients with severe cervical dysplasia have been hospitalized in the First Clinic of Obstetrics and Gynecology Cluj Napoca, Romania between 1st January 2011 and 30th May 2013. Each patient had a cytological result, colposcopy, biopsy, a surgical procedure (conisation/hysterectomy) and a pathologic specimen.
       Results: The diagnosis of CIN II+ had a sensibility of 99.25%, a specificity of 22.73% and a false positive rate of 20%.
       Discussions: Our data are comparable with those emerging from recent meta-analysis. These values can be ameliorated by using consistent diagnostic protocols that have to include: cytology, colposcopy, biopsy of the transformation zone and HPV high risk testing in particular cases. The use of diagnostic value as fragmentary punch biopsy.
      A more complete imagine on the evolution of preinvasive cervical lesions and of the efficiency of the diagnosis and treatment of these particular lesions would be encouraged by the implementation of a national registry of cervical preinvasive pathology at least for high grave lesions (CIN 2, CIN 3 and CIS).

Keywords: cervical intraepithelial neoplasia, colposcopy, biopsy, diathermy loop excision, HPVVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!