CONCEPTE NOI ASUPRA INFLUENTELOR CARDIOVASCULARE ALE TERAPIEI HORMONALE LA MENOPAUZA

CONCEPTE NOI ASUPRA INFLUENTELOR CARDIOVASCULARE ALE TERAPIEI HORMONALE LA MENOPAUZA

M. Russu
Clinica de Obstetrică-Ginecologie “Dr. I. cantacuzino” UMF “Carol Davila”, București

Rezumat

       Tulburările cardiovasculare cresc morbiditatea și mortalitatea după 45 ani la femei față de bărbați, detorită deficienței estrogenice și riscul aterosclerozei. La postmenopauză estrogenii influențează tonusul și remodelarea vasculară după injurii, reduc colesterolul total și LDL- colesterolul, homocisteina, rezistența la insulină, fibrinogenul, PAI-1, agregarea plachetară, activarea celulelor endoteliale, cresc HDL-colesterolul.

       Reevaluarea studiilor observaționale și randomizate impun cocluzia “unei ferestre de oportunitate” pentru începerea TH: primii 4 ani după menopauză pâmă la 60 de ani,perioadă crucială pentru beneficiile cardiovasculare, în stadii precoce ale aterosclerozei, risc redus și complicații fatale puțin numeroase, și doze mici de TH sunt adecvate vârstei femeilor, ca și alți estrogeni și progestative/progesterone pot fi mai bune/cu mai puține reacții adverse.

Abstract

       Cardiovascular disturbances increase the morbidity and mortality after 45 years in women vs. men, because estrogen deficiency and atherosclerosis risk at menopause.
       In postmenopause estrogens influence vascular tonus and remodalation after injuries, reduce total and LDL-cholesterol, homocystein, insulin resistance, fibrinogen, PAI-1, platelets aggregation, endothelial cells activation, raise HDL-cholesterol.
       The reevaluation of observation and RC studies concluded that there is “ a window of opportunity” for starting HT: the first 4 years after menopause until 60 years, crucial period for cardiovascular benefits, with early stages of atherosclerosis, low risks and less fatal complications, and lower HT doses are adequate to women’s age, and other estrogens and progestogens/progesterone can be better/with less side effects.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!