CLINICAL CONSIDERATIONS AND ULTRASOUND EXAMINATION AT PREMATURE INFANTS WITH GESTATIONAL AGE LESS THAN 32 WEEKS.

CLINICAL CONSIDERATIONS AND ULTRASOUND EXAMINATION AT PREMATURE INFANTS WITH GESTATIONAL AGE LESS THAN 32 WEEKS.

Silvia Maria Stoicescu*’**, Oana Maria Damian*, Daniela Ciobanu*, Sanziana Paicu*, Olesea Ianisevskaia*

*Institute for Mother and Child ”Prof.Dr.Alfred Rusescu”, Bucharest, Department Neonatology
**University of Medicine and Pharmacy”Carol Davila”, Bucharest

 

Rezumat

       Scop : Identificarea riscului de IVH / PVL prin ecografie prenatală/postnatală pentru nounăscuţii prematuri la mai puţin de 32 saptamâni .
       Material şi metodă : am efectuat o analiză retrospectivă a folior de observaţie pentru toţi prematurii născuţi la mai puţin de 32 saptamâni , cu diagnostic ecografic de hemoragie intraventriculară/leucomalacie periventriculară internaţi în Departamentul de Neonatologie ” Polizu ”, între 1 Ianuarie- 31 Decembrie 2011 .
       SPSS versiunea 13.00 ( SPSS Inc ) a fost utilizat pentru analiza datelor. Am efectuat o analiza descriptiva a mortalităţii, al indecelui de pulsatilitate pe arterele uterine şi pe artera cerebrală medie la copiii prematuri . O valoare p < 0,05 a fost considerată semnificativă statistic .
       Rezultate : Din totalul de 88 de nou-nascuţi prematur , VG medie de 27,9 (+ / -2.4 SD) saptamâni şi greutate la naştere 1050g (+ / – 336,19 SD), cu Doppler patologic antenatal, 68,1 % (60 de nou-nascuţi prematur) au prezentat hemoragie intraventriculară ( p < 0,05 ) . Factorii de risc pozitivi şi negativi (cu semnificaţie statistică), pentru hemoragie intraventriculară de grad III -IV sunt enumeraţi într-o ordine descrescătoare : vârsta gestaţională (pozitiv), surfactant (negativ) , secţiunea cezariană (negativ , Apgar (negativ), transport neonatal (negativ), hipertensiunea indusă de sarcină (negativ) . Gradele III -IV de hemoragie intraventriculară au fost asociate cu creşterea mortalităţii.
       Concluzie: efectuarea ecografiei Doppler prenatal pentru monitorizarea arterei ombilicale şi/sau arterei cerebrale medii la făt, poate prezice hemoragie intraventriculară de gradul III -IV pentru copii prematuri născuţi la mai puţin de 32 săptamâni .

 

Abstract

       Aim: The identification of the risk for IVH/PVL by ultrasound antenatal/postnatal examination for premature infants less than 32 weeks.
       Material and methods: we conducted a retrospective analysis of charts for all prematures less than 32 weeks with ultrasound diagnosis of intraventricular hemorrhage/periventricular leucomalacia admitted in Department of Neonatology ”Polizu”, 1stJanuary -31st December 2011.
      SPSS version 13.00 (SPSS Inc.) was used for data analysis. We performed a descriptive analysis of mortality, the uterine arteries and middle cerebral artery pulsatility index at premature infants. A p value of <0.05 was considered statistically significant.
      Results: Of a total 88 premature infants , mean GA of 27,9 (+/-2.4 SD) weeks and birth weights 1050g (+/- 336,19 SD), antenatal ultrasound Doppler pathologic, 68,1%(60 premature infants) t presented intraventricular hemorrhage(p<0.05). The risk positive and negative factors (statistically significant) intraventricular hemorrhage grade III-IV are listed in a descending order: gestational age (positive) , surfactant (negative), cesarean section (negative), Apgar (negative), neonatal transport (negative), hypertension pregnancy (negative). Intraventricular hemorrhage grade III-IV were associated with increase mortality.
     Conclusion: The performing antenatal ultrasound Doppler for monitoring the umbilical artery and/or cerebral arteries at fetus can predict intraventricular hemorrhage grade III-IV for premature infants less than 32 weeks.

Keywords: intraventricular /periventricular hemorrhage, leucomalacia periventriculara, uterine arteries, middle cerebral artery, gestational age, neonatal mortality.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!