CHIRURGIA LAPAROSCOPICA A ENDOMETRIOZEI PROFUNDE A SPATIULUI RECTO-VAGINAL SI A RECTULUI DESCRIEREA TEHNICII CHIRURGICALE

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA A ENDOMETRIOZEI PROFUNDE A SPATIULUI RECTO-VAGINAL SI A RECTULUI DESCRIEREA TEHNICII CHIRURGICALE

 H. Roman
Clinica Ginecologicã si Obstetricalã, Spitalul uniersitar Rouen, Franta


Rezumat

       Endometrioza profundã este un concept recent în ginecologie si se referã la leziunile peritoneale sau subperitoneale situate în spatiul recto-vaginal, înligamentele utero-sacrate, în peretii tubului digestive sai ai cãilor urinare. Tratamentul lor este înainte de toate chirurgical.

       Strategia chirurgicalã a cunoscut o adevãratã revolutie în ultimii cincisprezece ani, odata cu rãspândirea laparoscopiei, care permite o mai bunã identificare si disectie a leziunilor de endometriozã. Chirurgia leziunilor rectale necesitã o echipã mixtã, formatã din chirurgic ginecologi si digestivi, si poate fi realizatã prin laparoscopie, cu o eficacitate maximã si un prejudiciu estetic minim.
       Rezectia nodulilor spatiului recto-vaginal si ai rectului începe cu disectia bilateralã a ureterelor si identificarea limitelor laterale ale nodulului de endometriozã. Dupã delimitarea periferiei nodulului, leziunea este sectionatã în douã fragmente: cel anterior este rezecat împreunã cu un fragment de fund vaginal infiltrat, iar cel posterior împreunã cu un segment de rect. Anastomoza recto-sigmoidianã este realizatã în acelasi timp operator si poate fi protejatã de o ileostomie timp de o sãptãmânã.
       Dupã verificarea radiologicã a anastomozei, ileostomia este închisã înainte de externarea pacientei. Desi rãspândirea acestei tehnici chirurgicale este încã limitatã, ea prezintã un interes indiscutabil gratie beneficiului adus pacientelor care constituie un argument major pentru generalizarea ei.


 Abstract

       Deep endometriosis is a recent concept in gynaecology and concerns peritoneal and subperitoneal lesions occurring in the rectovaginal septum, uterosacral ligaments, ureters, bladder or bowel.
       Treatment is by radical surgical. Laparoscopy has been responsible for a significant revolution in deep endometriosi management during past fifteen years, because it permits an improved identification and successful resection of endometriosis nodules.
       The surgery of deep infiltrating rectovaginal and rectal endometriosis requires a mixed team composed both gynaecological and colorectal surgeons and can be successfully carried out laparoscopically with good results and low morbidity. The fist stage in the surgical procedure is the localization of borh ureters and the peripheral dissection of the rectovaginal nodule . Then the nodule can be sectioned in two fragments: the anterior fragment is removed together with the infiltrated vaginal wall, and the posterior fragment together with an involved segment of the rectum.
       The laparoscopic management of rectal infiltrating endometriosis is still currently carried out by a limited number of skilled gynaecological teams, however a significant improvement in the painful symptoms in tis patient population is a strong argument for its widespread use.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!