CEREBRAL REGIONAL OXYGEN SATURATION OF THE NEONATE DURING THE TRANSITION TO EXTRAUTERINE LIFE

CEREBRAL REGIONAL OXYGEN SATURATION OF THE NEONATE DURING THE TRANSITION TO EXTRAUTERINE LIFE

L. Năstase1,2, Silvia Maria Stoicescu1,2, G. Bănceanu1,2

1 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest
2 National Institute for the Mother and Child Health “Alessandrescu Rusescu”, Polizu Maternity, Bucharest

 

Abstract

Currently, the use of pulse oximetry in the delivery room is accepted. The normal values of oxygen peripheral arterial saturation (SatO2) have been established in the first 10 minutes of life. Current methods of neonatal monitoring only objectively assess the cardiorespiratory status and peripheral oxygenation. Neonatal cerebral status is not yet evaluated objectively during the transition to extrauterine life. Near Infrared Spectroscopy (NIRS) allows the assessment of cerebral function by measuring oxygen at this level.

Objectives. In the presented study we propose to evaluate the reliability of this newborn monitoring in the delivery room and to establish the normal regional saturation (rcSO2) values in the first 10 minutes of life.

Material and method. Newborns with gestational age over 36 weeks were analyzed, normal pregnancy development, no complications at birth (a video extractor or forceps application) and uncomplicated adaptation to extrauterine life. Neonatal cerebral saturation was measured by NIRS by application of sensors in the frontal cerebral area and the cerebral oxygen extraction fraction (cFTOE) was calculated in the first 10 minutes of life following the formula: FTOE = (SatO2-rcSO2) / SatO2.

Results. 74 newborns were analyzed, of which 28 were naturally born and 46 were by caesarean section. All newborns showed a gradual increase of regional brain saturation (rcSO2) parallel to SpO2 from an average of 35.8% (15.0% -62.0%) to 1 minute at 65 , 3% (46% -85%) at 5 minutes and reaching peak values of 76.8% (66.7% -87.4%) at 10 minutes of life.

Conclusions. Cerebral oxygen saturation is an ascending trend in the first 10 minutes. Real-time monitoring of this cerebral neonatal saturation can optimize oxygen therapy and management of neonatal reanimation in the delivery room, avoiding both hyperoxemia and hypoxemia.

Rezumat: Saturaţia de oxigen regională cerebrală a nou-născutului la termen în timpul tranziţiei la viaţa extrauterină

În prezent este acceptată utilizarea pulsoximetriei în sala de naşteri. Au fost stabilite valorile normale ale saturaţiei periferice arteriale de oxigen (SatO2) ale nou-născutului în primele 10 minute de viaţă. Metodele actuale de monitorizare neonatală evaluează obiectiv statusul cardiorespirator şi oxigenarea periferică. Statusul cerebral neonatal nu este încă evaluat obiectiv în perioada de tranziţie la viaţa extrauterină. Spectroscopia cu lumină infraroşu apropiată (NIRS – Near InfraRed Spectroscopy) permite evaluarea funcţiei cerebrale prin măsurarea oxigenării la acest nivel.

Obiective. În studiul prezentat ne propunem evaluarea fiabilităţii acestei monitorizări a nou-născutului în sala de naşteri şi stabilirea valorilor normale ale saturaţiei regionale cerebrale (rcSO2) în primele 10 minute de viaţă.

Material şi metodă. Au fost analizaţi nou-născuţi cu vârsta de gestaţie peste 36 de săptamani, dezvoltare normală în sarcină, fără complicaţii la naştere (aplicaţie de vidextractor sau forceps) şi adaptare normală la viaţa extrauterină. S-a măsurat prin tehnica NIRS saturaţia cerebrală neonatală prin aplicarea senzorilor în aria cerebrală frontală şi s-a calculat fracţia de extracţie a oxigenului la nivel cerebral (cFTOE) în primele 10 minute de viaţă după formula: FTOE = (SatO2-rcSO2)/SatO2.

Rezultate. Au fost analizaţi 74 de nou-născuţi, dintre care 28 născuţi pe cale naturală şi 46 prin cezariană. Toţi nou-născuţii au prezentat creşterea treptată a saturaţiei regionale cerebrale (rcSO2) paralelă cu SpO2 de la o medie de 35,8 % (15,0%-62,0 %) la 1 minut la 65,3 % (46%-85 %) la 5 minute şi atinge valorile maxime de 76,8 % (66,7%-87,4%) la 10 minute de viaţă.

 

Concluzii. Saturaţia cerebrală de oxigen are o evoluţie ascendentă în primele 10 minute. Monitorizarea în timp real a acestei saturaţii cerebrale poate optimiza oxigenoterapia şi managementul reanimării neonatale în sala de naşteri evitând atât hiperoxemia cât şi hipoxemia.

 

Cuvinte cheie: nou-născut, sala de naşteri, saturaţia cerebrală de oxigen, tranziţie

 

Download PDFVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!