BENEFITS OF 3D ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE DEVICE MALPOSITION

BENEFITS OF 3D ULTRASOUND IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE DEVICE MALPOSITION

Roxana-Cristina Drăguşin*, Maria Florea*, C. L. Pătru*, D. G. Iliescu*,
N. Cernea*, Ştefania Tudorache*

* Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, Clinica de Obstetrică-Ginecologie I,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova, România.

Rezumat: Beneficiile ultrasonografiei tri-dimensionale în diagnosticul dispozitivului
intrauterin incorect plasat

      Obiective: Scopul acestui studiu este de a prezenta beneficiile utilizării ecografiei tri-dimensionale (3D) în evaluarea şi detecţia poziţiei incorecte a dispozitivului intrauterin (DIU) la pacientele prezentate în departamentul nostru pentru sângerări vaginale anormale şi/sau dureri pelvine cronice.
Material şi metodă: 29 de paciente simptomatice cu DIU au fost evaluate utilizând examinări de rutină 2D, precum şi reconstrucţii 3D ale cavităţii uterine în plan coronal, într-o perioadă de un an (mai 2015 – mai 2016). Achiziţia de imagini ecografice a fost realizată folosind un sistem Voluson E8 (General Electric Healthcare) cu sonda transvaginală volumetrică cu o frecvenţă de 2-9 MHz.
Rezultate: Rata de vizualizare satisfăcătoare a structurii şi poziţiei DIU prin tehnica 3D a fost semnificativ superioară (96.5%) faţă de folosirea tehnicii 2D (79.3%) în aprecierea poziţiei DIU în special a poziţiei braţelor, datorită posibilităţii de reconstrucţie a planului coronal. În consecinţă, rata diagnosticului malpoziţiei DIU a fost semnificativ inferioară în evaluarea clasică, 2D (76.9%) comparativ cu folosirea tehnicii 3D (96.1%). Deviaţii ale corpului uterin de la poziţia normală (retroversie, laterodeviaţie, rotaţie sau asocieri) au fost constatate în 83.3% din pacientele cu DIU nesatisfăcător vizualizate în 2D. În toate aceste cazuri, DIU a fost incorect plasat. În schimb, în 91.6% din cazurile cu deviaţii uterine, DIU a fost corect evaluat cu ajutorul tehnicii 3D.
Concluzii: Studiul nostru a demostrat utilitatea modalităţii 3D ca o alternativă superioară şi rapidă pentru mai bună vizualizare a DIU, mai ales în situaţiile clinice tehnic dificile pentru evaluarea clasică, în modul 2D, precum deviaţiile corpului uterin de la axul normal. Imposibilitatea de a vizualiza DIU prin tehnica 2D sau de reconstrucţie coronală a cavităţii uterine implică un grad înalt de suspiciune cu privire la poziţia corectă a DIU.

 

Abstract:

Objective. The aim of this study is to present the benefits of three-dimensional (3D) ultrasonographic imaging for a better visualization of intrauterine device (IUD) and the diagnosis of its malposition in symptomatic patients with abnormal bleeding and/or chronic pelvic pain.
Methods. During one-year period (May 2015- May 2016), we evaluated the position of IUD in 29 symptomatic women, using two dimensional (2D) ultrasound imaging of the uterine cavity and 3D reconstructions of the coronal plane, using Voluson E8 (General Electric Healthcare) machine with a high frequency 2-9 MHz volumetric transvaginal probe.
Results. 3D ultrasound was associated with a signifficant higher satisfactory visualization rate of the IUD than 2D ultrasonography (96.5% versus 79.3%). The detection rates for the incorrect position of the IUD were significantly lower in 2D (76.9%), than in 3D assessment (96.1%). 3D ultrasound technique proved more accurate because the additional reconstructed coronal plane, that offers a better view of the entire device with the position of the arms within the uterine cavity. A uterine deviation (retroversion, lateral deviation, rotation or associations) was noted in 83.3% of cases where IUDs was improperly seen using 2D scan. In all these cases, IUDs was malpostioned. Contrary, in 91.6% of uterine deviations, IUDs was properly seen using 3D technique.
Conclusion. We found that the use of 3D ultrasound modality added a rapid, operator-accessible alternative approach to IUD visualization. This technique should be considered especially when malposition of DIU is suspected and whenever technical difficulties impair the classic 2D assessment.

Descarca articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!