BANDELETA SUBURETRALĂ TOT IN TRATAMENTUL INCONTINENŢEI URINARE DE STRESS

BANDELETA SUBURETRALĂ TOT IN TRATAMENTUL INCONTINENŢEI URINARE DE STRESS

L. Pirtea*, D. Grigoraş*, M. Bacila**, I. Sas* , R. Ilina***, Marilena Pirtea****

* UMF Timişoara, Catedra Obstetrica-Ginecologie
** Spitalul Dr Dumitru Popescu Timişoara
*** UMF Timişoara, Catedra de chirurgie
**** Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

 

Rezumat

Incontinenţa urinară, pierderea urinii în timpul unor activităţi ce cresc presiunea intraabdominală, est foarte frecventă la femeile peste 40 de ani, în special dacă au avut mai multe naşteri pe cale vaginală.
Scopul acestei studii a fost evaluarea tratamentului incontinenţei urinare cu bandeleta suburetrala TOT.
Material şi metodă: am evaluat toate pacientele cu incontinenţă urinară tratată prin acestă metodă între 03.2008-03.2011, în clinica nostră.

Rezultate: Am luat în studiu 192 de cazuri. 72% auavut vârsta cuprinsa între 40-60: 37% au avut asociat cistocel, 38% au necesitat intervenţie chirurgicală strict pentru incontinenţă de stress, restul procedurilor au fost asociate cu repararea cistocelului, colorafie posterioara sau histerectomie. 82% din pacienţi au fost continenţi a doua zi postintervenţie. Timpul mediu de spitalizare a fost de 48 ore.
Discuţii: cea mai frecventă complicaţii au fost: hemoragie intraoperatorie, hematurie, eroyiune vaginală. De asemnea curba de învîţare a fost evaluată.
Concluzii: procedura este minim invazivă, si foarte eficientă. Este uşor de învîţat şi nu există complicaţii majore.

 

Abstract – Suburethral TOT sling in treatment of urinary stress incontinence

Urinary stress incontinence, the leak of urine during activities that increase intraabdominal presure, is a very common condition among women over 40 years, espeaceally if they had multiple vaginal deliveries.
The aim of our study was to assess the results of treating stress incontinence by suburethral sling, TOT passage.
Matherial and method: we evaluated all the patients with stress incontinents treated by this method between 03.2008- 03. 2011, in our clinics.
Results: 192 cases were found 72 % were age 40- 60; in 37% of the cases a cystocele was associated; 38% of the patients had surgery strictly for stress incontinence, for the rest this procedure was associated with cystocele repair, posterior colporaphy or hysterectomy. 82% of the patients were continent second day after surgery. The median hospitalization time was 48 hours.
Discussions: the most common complications were discussed: intraoperative bleeding, hematuria, vaginal erozion. Also the lerning curve for this procedure was evaluated.
Conclusions: this technique is a minimally invasive and very effective one. It is also easy to learn and no major complications are expected if the anatomy of the area is respected.

Keywords: suburetral TOT, urinary incontinence

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!