BACTERIAL CONTAMINATION OF IVF CULTURE MEDIA AND IVF/ICSI OUTCOME – CASE REPORT

BACTERIAL CONTAMINATION OF IVF CULTURE MEDIA AND IVF/ICSI OUTCOME – CASE REPORT

Dorina Codreanu*/**, Anca Coricovac*/**, Luminita Mirzan**, Laura Dracea*/**, B. Marinescu*/***, D. Nanu****

*University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Bucharest (Romania)
**Gynera Fertility Clinic, Bucharest (Romania)
***Clinical Hospital “Prof. Dr. Panait Sarbu”, Bucharest (Romania)
****Clinical Hospital “Sfantul Ioan”, Bucharest (Romania)

 

Rezumat

       Scopul principal al reproducerii asistate şi tratamentelor de infertilitate este obţinerea cu succes a unei sarcini, urmată de naşterea unui copil sănătos. Prin urmare, calitatea şi sănătatea embrionului este de o impotanţă extremă în tehnicile de reproducere asistată (ART). De asemenea embrionii sunt extrem de susceptibili la contaminarea bacteriană. De aceea crearea unui plan de screening bine structurat pentru pacienţi şi calitatea sistemelor de control pentru fertilizarea in vitro (FIV) sunt premise importante pentru fiecre laborator de FIV. Totuşi în pofida codiţiilor stricte de cultură şi a folosirii mediilor de cultură îmbogăţite cu antibiotice, contaminarea culturilor cu embrioni apare în centrele FIV.
      În continuare vom prezenta cazul infecţiei unei culturi de embrioni, care a determinat degenerarea embrionilor proveniţi din co-culturile covenţionale de FIV. Totuţi embrionii derivaţi din tehnicile de intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) au arătat o progresie bună spre stadiul de blastocit şi 2 balstociţi de bună calitate au fost transferaţi în uter în ziua a 5-a după inseminarea ovocitelor. Tratamentul FIV/ICSI s-a soldat cu o sarcină gemelară şi 2 copii de sex masculin au fost născuţi prin secţiune cezariană.
      În concluzie se pare că ICSI este o procedură de salvare potrivită în cazurile cu patologie infecţioasă documentată sau când nivelul contaminarea depăşeşte capacitatea de neutralizare a antibioticelor din mediul de cultură.

      

Abstract – Bacterial contamination of IVF culture media and IVF/ICSI outcome

       The main aim of assisted reproduction and infertility treatments is the achievement of successful pregnancy followed by the live birth of a healthy baby. Therefore, embryo quality and health are of paramount importance in assisted reproduction treatments (ART). The embryos are also extremely susceptible to microbial contamination. Therefore, the creation of a well-structured screening plan for the patients and a quality control system for in vitro fertilization (IVF) are critical prerequisites for any IVF laboratory. However, despite stringent culture conditions and the widespread use of antibiotic-enriched culture media, microbial contamination of embryo cultures sporadically occurs in IVF centers.
        Here, we present a case of embryo culture infection, which resulted in the degeneration of embryos derived from conventional IVF co-culture. However, the embryos derived through the intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) technique indicated a good progression to the blastocyst stage, and 2 high quality blastocysts were transferred in utero on day 5 post-insemination of the oocyte. The IVF/ICSI treatment cycle resulted in a twin pregnancy and 2 male infants were delivered through a caesarean section at term.
        In conclusion, ICSI appears to be a suitable rescue procedure in cases with undocumented infectious pathology or when the contamination level exceeds the neutralizing capacity of the antibiotics used in the culture medium.

Keywords: culture media contamination, assisted reproduction, intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI)

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!