ASPECTE IMUNOHISTOCHIMICE IN HIPERPLAZIILE ENDOMETRIALE

ASPECTE IMUNOHISTOCHIMICE IN HIPERPLAZIILE ENDOMETRIALE

C. Tufan*,  Aurelia Tufan*,  Claudia Georgescu**,  Rodiana  Despan*,  Doina Onicescu, P. Virtej***

*    Spitalul Universitar Bucuresti, Clinica Obstetrica – Ginecologie

**  Clinica Anatomie Patologica Spitalul Nr.2, UMF Craiova

***UMF Carol Davila, Spitalul Universitar Bucuresti, Clinica Obstetrica – Ginecologie

Rezumat

       Endometrul reprezintă o structură hormonodependenta foarte complexă, la nivelul căreia estrogenismul persistent, endogen sau exogen, neantagonizat progesteronic induce dezvoltarea secvenţială a anumnitor modificări morfologice, între care hiperplaziile endometriale cu diferite grade de severitate şi cu evoluţie posibilă până la carcinom.

       Leziunile hiperplazice ale endometrului, considerate că fiind leziuni precanceroase, situate la graniţă dintre benign şi malign, cu pondere majoritară printre preocupările  autorilor de specialitate, fac şi obiectul prezentului articol, în încercarea recunoaşterii precoce a acestor leziuni premaligne, şi, totodată, prin metode imunohistochimice, metode moderne de investigare, cărora le revine un rol esenţial, se încearcă să se stabilească nişte patternuri evolutive pentru aprofundarea relaţiei dintre aceste leziuni de dezechilibru hormonal (corectabil), cu cancerul, în scopul profilaxiei, tratamentului, şi mai ales a predicţiei evolutive şi împiedicării transformării maligne.

Abstract – Imunohistochemical aspects in endometrial hyperplasias

       The endometrium represents a very complexe hormones- dependent structure, where the persistent endogenous and exogenous estrogenes-levels-progesterone-non-ballanced may induce sequential morphological developement, like endometrial hyperplasias, with various degrees of severity and possible evolution until carcinoma.

       Endometrial hyperplasic lesions, accepted as well as precancerous lesions on the edge between benign and malign concern a lot of  scientific researchers, during their investigations efforts to estabilish new possible evolutive patterns for these misballanced hormonal lesions – improvable -, and their rellation with cancer, with the purpose to develop evolutive predictions, prophilaxy, new treatment methods and prevention to malign conversion.

Keywords: endometrial hyperplasias, endometrial receptorsVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!