ASCITA FETALĂ LA NOU NĂSCUT CU SINDROM LANGDON DOWN –PREZENTARE DE CAZ

ASCITA FETALĂ LA NOU NĂSCUT CU SINDROM LANGDON DOWN –PREZENTARE DE CAZ

Melinda Mátyás*,Tünde Kovács**,Florin Stamatian**, Monica Hăşmăşanu*,Gabriela Zaharie**

*Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj Napoca ,Disciplina Neonatologie
**Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu haţieganu, Cluj Napoca,Disciplina Obstetrică
   Ginecologie

 

Rezumat

       Prezentăm cazul unui nou născut diagnosticat cu ascită fetală la vârsta gestaţională de 27 de săptămâni.În perioada precoce de sarcină nu s-au consemnat elemente ecografice sugestive pentru cromozomopatii.Triplul test a relevat un risc crescut pentru trisomie 21 ( 1/87). Datorită progresiei ascitei fetale s-au aplicat puncţii evacuatorii la 27  respectiv  la vârsta gestaţională de 31 de săptămâni. Nu au existat colecţii lichidiene cu altă localizare .Sarcina este întreruptă la vârsta gestaţională de 35 săptămâni ca urmare a progresiei ascitei. Având în vedere investigaţiile imunologice efectuate la gravidă s-a suspicionat o infecţie cu parvovirus B19 ca posibilă etiologie a ascitei.La naştere se validează elemente fenotipice caracteristice sindromului Langdon Down , diagnosticul fiind confirmat de cariotipul efectuat postnatal.Evoluţia postnatală a sindromului ascitic a fost favorabilă sub tratamentul instituit cu remisia sa completă .Nou născutul nu a prezentat malformaţii care se pot asocia sindromului Langdon Down.

      

Abstract – Fetal ascites in newborn with Langdon Down syndrome – case report

We present a case of a female newborn with fetal ascites diagnosed at 27 weeks of gestation.There were no suggestive elements for chromosomial abnormalities at the fetal ultrasound.The triple test revealed a high risk for  21  trisomy (1/87) .Due to the progression of the ascistes were performed two transabdominal punctions of the fetus  at 27 weeks and 31 weeks of gestation.Because the recurrence of the ascistes Cesarean section was performed at 35 weeks of gestation.As etiology of the ascistes was considered a possible maternal infection with parvovirus B19 ( high level of maternal immunoglobulins). At birth the clinical features were typical  for Down syndrome.The diagnosis was confirmed by the karyotyping.The outcome of the ascistes was good after treatment.We did not found any  organic malformation at ultrasound examination after birth.
Keywords: ascites, congenital infection, cromozome anomaly

 Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!