ANGIOGENEZA IN ONTOGENEZA PULMONARA. UN PUNCT DE VEDERE ANATOMO-CLINIC

ANGIOGENEZA IN ONTOGENEZA PULMONARA. UN PUNCT DE VEDERE ANATOMO-CLINIC

Ana-Nadia Schmidt*, Gabriela Zaharie**, Florin Stamatian***, Nicolae Costin****, Oana Şerban******, Carmen Micu*, Emilia Bucur*, Iulian Opincariu*

*Catedra de Anatomie şi Embriologie, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
**Catedra de Neonatologie, Clinica Ginecologie I, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
***Catedra Ginecologie I, Clinica Ginecologie I, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
****Catedra Ginecologie II, Clinica Ginecologie II, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
*****Laborator Synevo, Cluj-Napoca

Rezumat

       La naştere rezistenţa în circulaţia pulmonară scade dramatic, ceea ce determină creşterea de opt ori a fluxului sanguin pulmonar, permiţând plămânului să devină organul hematozei. O scădere a presiunii este, de asemenea, semnalata la nivelul venei cave inferioare drept consecinţă a reducerii întoarcerii venoase concomitent cu închiderea venei ombilicale şi a ductului venos.
       Prezentul articol trece în revistă date actuale anatomo-ontogenetice cu privire la dezvoltarea arterelor pulmonare şi a structurilor respiratorii în evoluţie, pentru fiecare din etapele ontogenezei pulmonare. Întrucât progresele înregistrate de medicina perinatală au făcut posibilă supravieţuirea copiilor cu vârstă gestaţională mai mică decât 28 de săptămâni, o atenţie specială a fost acordată intervalului 24-28 săptămâni fetale. Cunoaşterea substratului vascular arterial pulmonar, implicat în patologia respiratorie a nou-născutului cu vârstă gestaţională mai mică decât 28 de săptămâni permite alegerea strategiei terapeutice adecvate, îndeosebi pentru acele afecţiuni care sunt însoţite de hipoxemie severă. (hipoplazia pulmonară, sindromul de detresă respiratorie sau leziunile structurale vasculare pulmonare avansate).

Abstract – ANGIOGENESIS IN LUNG ONTOGENESIS. ANATOMO- CLINICAL ASPECTSANGIOGENESIS IN LUNG ONTOGENESIS. ANATOMO- CLINICAL ASPECTS

       At birth the pulmonary circulation must undergo a marked fall from its high resistance state in utero. This postnatal fall in pulmonary vascular resistance allows the 8-fold increase in pulmonary blood flow so that the lung becomes an organ of gas exchange.A decrease in pressure also occurs in the inferior vena cava as a result of reduction of venous return concomitant with occlusion of the umbilical vein and ductus venosus.

       This work focuses on the anatomo-ontogenetic data about pulmonary arteries in lung development Understanding how the alveoli and underlying capillary network develop and understanding the proposed link between alveolarisation and angiogenesis in the canalicular and saccular periods is critical to develop efficient therapies. More work is needed to further improve the outcome of the sick newborn with severe hypoxemia especially in patients with lung hypoplasia and advanced structural vascular diseases.

Keywords: angiogenesis, lung ontogenesis, premature newborn.Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!