ANALYSIS OF EARLY PERINATAL MORBIDITY RELATED TO PRETERM BIRTH IN A ROMANIAN TERTIARY OBSTETRICAL CENTRE

ANALYSIS OF EARLY PERINATAL MORBIDITY RELATED TO PRETERM BIRTH IN A ROMANIAN TERTIARY OBSTETRICAL CENTRE

Antonia Catalina Oancea1, Ioana Cristina Rotar2, Andreea Dumitru2, Teodora Irimescu3, Andreia Preda2, Adelina Staicu2, Gabriela Zaharie4, D. Muresan2

1 Department of Hematology, The Oncology Institute Prof. Dr.I. Chiricuta, Cluj-Napoca, Romania
2 1st Department of Obstetrics and Gynaecology, “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania
3 Department of Pediatrics, Clinical Emergency Hospital for Children, Cluj-Napoca, Romania,
4 Neonatology Department, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania

* the authors have equal contributions to this study (the authors shared the first authorship)

 

Abstract
Objective: The present study analyses early perinatal morbidity taking into account recognizable risk factors and their impact upon preterm labour.
Methods: A retrospective study was conducted in 1st Obstetrics and Gynecology Clinic of Cluj-Napoca, Romania between 1.01.2015 to 12.31.2015. The study was carried out in a tertiary obstetrical centre that services the northwest of Romania. One hundred forty-four patients delivered before 36 week and 6 days of gestation were enrolled in the study. All the patients included in the study were referred in utero for specialized assistance at birth and specific early neonatal care. The cases presenting antenatal fetal death an uncertain gestational age, multiple pregnancies were excluded from the study. Main maternal, foetal and adnexal preterm birth risk factors were correlated with the delivery modes, infants’ birth weight, immediate and five minutes Apgar score and finally with the early neonatal morbidity and mortality.
Results. One hundred and forty four patients (7.54%) that delivered prior to 36 weeks and 6 days of gestation fulfilled the inclusion criteria. Immediate infant mortality reached 5.56% of all premature babies and morbidity was 26.39%. More than half of the cases have associated preterm prematurely ruptured membranes -55% (79 cases). The major medical conditions that led to premature termination of pregnancy were severe preeclampsia 14.58% (11 cases) and intrauterine growth restriction (IUGR) 10% (14 cases). Among the medical conditions associated with preterm delivery the most frequent is anemia (hemoglobin <10g/dL), followed by maternal pathologies (inherited thrombophilia, chronic cardiac disease, respiratory disease or infectious pathology) and insufficient maternal care. Low birth weight was correlated with a low Apgar score significant neonatal morbidity, neonatal asphyxia and mortality.
Conclusions: Preterm labor remains a significant cause of neonatal morbidity, and the availability and the quality of neonatal care is critical. Therefore, referring of these patients to a tertiary obstetrical center should improve the prognostic of the preterm birth infants.

 

Rezumat
Obiective: Studiul de fată analizează morbiditatea perinatală precoce, luând în calcul factorii de risc identificabili si impactul acestora asupra travaliului prematur.
Metode: Un studiu retrospectiv a fost efectuat în Clinica de Obstetrică si Ginecologie 1 din Cluj-Napoca, centru obstetrical tertiar care deserveste nord-vestul României, în perioada cuprinsă între 01.01.2015 si 31.12.2015. O sută patruzeci si patru de paciente care au născut înainte de 36 săptămâni de gestatie si 6 zile au fost incluse în studiu. Toate cazurile au fost directionate in-utero pentru a acorda asistentă specializată la nastere si îngrijire neonatală precoce de specialitate. Au fost excluse din studiu cazurile cu deces fetal intrauterin, cele cu vârstă gestatională incertă si sarcinile multiple. Principalii factori de risc pentru nasterea prematură de cauză maternă, fetală si anexială, au fost corelati cu calea de nastere, greutatea la nastere a nou-născutilor, scorul Apgar imediat si la cinci minute, cu morbiditatea si mortalitatea neonatală precoce.
Rezultate: O sută patruzeci si patru de paciente (7,54%) care au născut înainte de 36 săptămâni de gestaie si 6 zile au îndeplinit criteriile de includere. Mortalitatea neo-natală imediată a atins 5,56% din totalul prematurilor, iar morbiditatea a fost de 26,39%. Mai mult de jumătate din cazuri au asociat ruptura prematură de membrane – 55% (79 cazuri). Principalele cauze care au condus la terminarea prematură a sarcinii au fost cazurile cu preeclampsie severă, 14,58% (11 cazuri) si cele cu restrictie de crestere intrauterină (ICIU), 10% (14 cazuri). Dintre factorii de risc pentru nasterea prematură, cea mai frecventă cauză a fost anemia (hemoglobina <10g / dl), urmată de patologii materne (trombofilie ereditară, boală cardiacă cronică, boală respiratorie sau patologie infecioasă) si asistenta maternală, prentală insuficienta. Greutatea scăzută la nastere a fost corelată cu un scor Apgar scăzut, morbiditate neonatală semnificativă, si mortalitate neonatala. Concluzii: Nasterea prematură rămâne o cauză semnificativă a morbidităii neonatale, iar disponibilitatea si calitatea îngrijirii imediate după nastere sunt incerte. Prin urmare, îndrumarea acestor paciente către un centru obstetrical de nivel III, ar trebui să îmbunătătească prognosticul nou- născutilor prematuri.

 

Cuvinte cheie: nastere prematură, cale de nastere, morbiditate precoce neonatală, mortalitate

 

Citeste tot articolul in format pdfVino în comunitatea SOGR ca să fii informat!