Pentru autori

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

Autorul va trimite un exemplar din manuscris la urmatoarea adresa:

REDACTIA REVISTEI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, 400500 Cluj-Napoca, str. Observatorului, bloc OS3, telefon/fax: 0264/594244, 450115.

Varianta electronica pentru tiparire prin e-mail: revistaog@yahoo.com

 • Toate lucrarile trebuie trimise într-un format concordant la cerinţele grupului de editori constituit la Vancouver 1978, care pot fi accesate pe internet la adresa: www.icmje.org.
 • Lucrãrile originale vor respecta structura IMRAD (Introducere, Material şi Metodã, Rezultate, Discuţii).
 • Articolele vor fi redactate în limba engleza sau în alte limbi de circulaţie internaţionalã (francezã).
 • Structura: pg.1- Titlul lucrãrii, pg.2 – Titlul lucrãrii, autori, afiliaţie, rezumat şi abstract, cuvinte cheie, adresa de corespondenţã. pg 3- Lucrarea.
 • Titlul va fi scris in româna şi englezã.
 • Rezumatul va avea 250-300 de cuvinte şi va fi scris în românã (cu diacritice) şi engleză.
 • Nu se vor trece mai mult de 6 autori. Primul autor este cel care a avut cea mai mare contribuţie la lucrare, iar ultimul autor este cel care garantează noutatea şi originalitatea lucrării.
 • Afiliaţia şi apartenenţa autorilor vor fi notate cu asterix (*,**,***,**** etc.)
 • Cuvintele cheie in română şi engleză, între 3-7, preferabil selectate din lista MeSH (Medical Subject Heading) din Index Medicus.
 • Textul va utiliza ca font Times New Roman 12 şi va conţine diacritice unde este cazul.
 • Tabelele si figurile sa aiba titlu si legenda, scrise cu diacritice (unde este cazul), şi menţionate şi adnotate în text.
 • Referinţele vor fi notate conform stilului Vancouver, în ordinea apariţiei în text, cu cifre arabe, în paranteze.
 • Titlul jurnalelor trebuie abreviat conform stilului utilizat în Index Medicus.
 • Referatele generale nu vor avea mai mult de 8 pagini, articolele originale 5 pagini, iar prezentările de caz 3 pagini.

* Autorii sunt responsabili de ceea ce au publicat sub semnătura lor.

 

Iconografia

Materialul iconografic (tabele şi figuri) va fi prezentat separat, pe un borderou. Astfel, pe o pagină vor fi prezentate separat numărul tabelelor şi figurilor şi legendele lor.

Tabelele vor fi numerotate cu cifre latine, iar graficele, schemele, fotografiile cu cifre arabe.

Legenda materialului iconografic trebuie să apară separat şi nu pe spatele fotografiilor, schemelor, etc.

În text trebuie să apară clar locul unde vor trebui inserate figurile şi tabelele.

Comitetul de redacţie îşi rezervă dreptul de a nu accepta articolele necorespunzătoare sau a le înapoia autorilor pentru revizuirea lor.

Vino în comunitatea SOGR ca să fii informat!